Wie zijn we > LEA

LEA staat voor Lokale Economische Adviesraad.

Voor de lokale ondernemers werd op 25 maart 2013 een Adviesraad Lokale Economie (afgekort LEA) opgericht. Deze adviesraad, omvattende onder meer distributie, ambachten, kleinindustrie, markten, industrie, dienstverlening en vrije beroepen, is als advies- en overlegorgaan erkend.

De adviesraad lokale economie heeft een tweeledige doelstelling:

  1. Adviesfunctie:
    De adviesraad is een adviserend orgaan bij het uitstippelen van het beleid op het vlak van de lokale economie. Zij zal het gemeentebestuur met adviezen inzake lokale economie bijstaan. De adviesraad kan beraadslagen over alle problemen welke op gemeentelijk vlak, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de lokale economie aanbelangen. (bijvoorbeeld: parkeergelegenheid, bewegwijzering, enz.)
  2. Coördinatiefunctie
    De adviesraad heeft eveneens tot taak door overleg, samenwerking en informatie de lokale economie te coördineren en te bevorderen.

De adviesraad bestaat uit 16 stemgerechtigde leden (vertegenwoordiging door lokale ondernemers) en 7 niet-stemgerechtigde leden (waaronder de schepen lokale economie, de ambtenaar lokale economie en 5 leden uit de gemeenteraad).

De adviesraad vergadert minstens 2 maal per jaar.

Voor meer informatie over de adviesraad kan je contact opnemen met de ambtenaar lokale economie, Nick Schrijvers, via economie@wuustwezel.be.

De leden van LEA zijn: Guy Van den Eynde (voorzitter), Eric Delcroix (ondervoorzitter), Koen Van Aperen, Gary Dirven, John Vermeiren, Paul Van den Eynden, Jean-Pierre Depauw, Luc Vanhooydonck, Dirk De Pape, Louis Van Dijck, Hilde Adriaensen, Herman Bernaerts, Kurt Mertens, Marc Bernaerts, Rudy Grieten, Evelien Meyvis en raadsleden Rit Luyckx, Els Van Hasselt, Leo Geysen, Eric Holemans, Willy Van Hasselt, secretaris Nick Schrijvers en schepen van economie Sus Vissers.

Vanuit het overlegorgaan LEA zijn er werkgroepen ontstaan die zelf besloten hebben om de handen uit de mouwen te steken, nl. de werkgroepen Horeca & Middenstand, die inmiddels de handen in elkaar hebben geslagen.